lunes, 22 de febrero de 2010

Els catalans i Cuba


[Libro en catalán]


ELS CATALANS I CUBA
Oriol Junqueras

Edicions Proa
Barcelona, España.
Primera edició: febrer del 1998
218 págines

Les profundes contradiccions i complexitats de les relacions de Cataunya amb Cuba -i amb Espanya- durant mes de dos segles.
L'origen del catalanisme polítuc.

L'empremta d'unes relacions comercials i polítiques -i culturals com a conseqüéncia- molt intenses és ben viva encara avui. Ultra la emoria de tans "avis" que van anar a Cuba, les cases dels "americanos" que esquitxen les nostres costes, els poemes de Verdaguer o de Maragall, les havaneres, les indústries catalanes creades a partir de capitals acumulats al Carib... en són testimoni.

El llibre exposa de manera diàfana les complexes relacions entre Catalunya i Cuba: els èxits i els fracasos, les anads i vingudes en relació amb la política dels governs de Madrid, les preses de posició dels catalans a favoe i en contra de la independència de la colònia...
Grans plantacions, monopolis comercials, grans fortunes. Pero també malalties tropicals, soledats, misèria, morts lluny de casa, enyorances...

--------------------------------------------------------------------------
*Si algún hispanohablante precisa de la traducción del anterior texto, gustosamente se la facilitaré.

No hay comentarios: